Koreanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Mục lục
목차
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Hình minh họa
인물 리스트
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bảng biểu
표 리스트
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Phụ lục
부록
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Bảng thuật ngữ
어휘 사전
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Tài liệu tham khảo
관계 서적 목록
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Mục lục tra cứu
인덱스 (색인)
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet