Japanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Mục lục
目次
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Hình minh họa
統計の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bảng biểu
表の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Phụ lục
付録
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Bảng thuật ngữ
用語解説
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Tài liệu tham khảo
参考文献一覧
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Mục lục tra cứu
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet