Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Mục lục
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Hình minh họa
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bảng biểu
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Phụ lục
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Bảng thuật ngữ
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Tài liệu tham khảo
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Mục lục tra cứu
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet