Franska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Mục lục
Table des matières
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Hình minh họa
Liste des figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bảng biểu
Liste des tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Phụ lục
Annexe
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Bảng thuật ngữ
Glossaire
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Tài liệu tham khảo
Bibliographie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Mục lục tra cứu
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet