Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Mục lục
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Hình minh họa
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bảng biểu
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Phụ lục
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Bảng thuật ngữ
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Tài liệu tham khảo
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Mục lục tra cứu
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet