Danska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Mục lục
Indholdsfortegnelse
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Hình minh họa
Figuroversigt
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bảng biểu
Tabelliste
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Phụ lục
Appendiks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Bảng thuật ngữ
Ordliste
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Tài liệu tham khảo
Bibliografi
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Mục lục tra cứu
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet