Thailändska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Tartalomjegyzék
ตารางเนื้อหา
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ábrák listája
ลิสต์ตัวเลข
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Táblázatok listája
ลิสต์ตาราง
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Függelék
ภาคผนวก
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Szójegyzék
อภิธานศัพท์
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliográfia
บรรณานุกรม
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Tárgymutató
ตัวบ่งชี้
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet