Portugisiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Tartalomjegyzék
Índice
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ábrák listája
Lista de figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Táblázatok listája
Lista de tabelas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Függelék
Apêndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Szójegyzék
Glossário
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliográfia
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Tárgymutató
Índice
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet