Nederländska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Tartalomjegyzék
Inhoudsopgave
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ábrák listája
Afbeeldingenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Táblázatok listája
Tabellenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Függelék
Bijlage
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Szójegyzék
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliográfia
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Tárgymutató
Register
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet