Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Tartalomjegyzék
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ábrák listája
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Táblázatok listája
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Függelék
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Szójegyzék
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliográfia
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Tárgymutató
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet