Hindi | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Tartalomjegyzék
अनुक्रम
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ábrák listája
आंकड़ों की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Táblázatok listája
तालिकाओं की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Függelék
परिशिष्ट
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Szójegyzék
शब्दावली
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliográfia
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Tárgymutató
अनुक्रमणिका
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet