Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Tartalomjegyzék
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ábrák listája
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Táblázatok listája
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Függelék
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Szójegyzék
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliográfia
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Tárgymutató
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet