Franska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Tartalomjegyzék
Table des matières
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ábrák listája
Liste des figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Táblázatok listája
Liste des tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Függelék
Annexe
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Szójegyzék
Glossaire
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliográfia
Bibliographie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Tárgymutató
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet