Finska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Tartalomjegyzék
Sisällysluettelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ábrák listája
Kuvaluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Táblázatok listája
Taulukkoluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Függelék
Liitteet
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Szójegyzék
Sanaluettelo
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliográfia
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Tárgymutató
Hakemisto
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet