Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Tartalomjegyzék
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ábrák listája
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Táblázatok listája
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Függelék
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Szójegyzék
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliográfia
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Tárgymutató
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet