Engelska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Tartalomjegyzék
Table of Contents
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ábrák listája
List of Figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Táblázatok listája
List of Tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Függelék
Appendix
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Szójegyzék
Glossary
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliográfia
Bibliography
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Tárgymutató
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet