Danska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Tartalomjegyzék
Indholdsfortegnelse
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ábrák listája
Figuroversigt
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Táblázatok listája
Tabelliste
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Függelék
Appendiks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Szójegyzék
Ordliste
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliográfia
Bibliografi
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Tárgymutató
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet