Arabiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Tartalomjegyzék
فهرس المحتويات
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ábrák listája
قائمة الأشكال
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Táblázatok listája
قائمة الجداول
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Függelék
ملحق
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Szójegyzék
مسرد المصطلحات
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliográfia
ببليوغرافيا
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Tárgymutató
فهرس الموضوعات
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet