Rumänska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhaltsverzeichnis
Cuprins
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Abbildungsverzeichnis
Lista figurilor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenverzeichnis
Lista tabelelor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anhang
Anexă
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossar
Glosar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Literaturverzeichnis
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet