Portugisiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhaltsverzeichnis
Índice
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Abbildungsverzeichnis
Lista de figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenverzeichnis
Lista de tabelas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anhang
Apêndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossar
Glossário
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Literaturverzeichnis
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Índice
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet