Polska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhaltsverzeichnis
Spis treści
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Abbildungsverzeichnis
Wykaz danych
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenverzeichnis
Wykaz tabel
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anhang
Aneks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossar
Słowniczek
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Literaturverzeichnis
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet