Nederländska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhaltsverzeichnis
Inhoudsopgave
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Abbildungsverzeichnis
Afbeeldingenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenverzeichnis
Tabellenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anhang
Bijlage
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossar
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Literaturverzeichnis
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Register
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet