Kinesiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhaltsverzeichnis
目录
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Abbildungsverzeichnis
图表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenverzeichnis
数表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anhang
附录
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossar
术语表
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Literaturverzeichnis
参考书目
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet