Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhaltsverzeichnis
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Abbildungsverzeichnis
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenverzeichnis
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anhang
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossar
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Literaturverzeichnis
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet