Finska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhaltsverzeichnis
Sisällysluettelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Abbildungsverzeichnis
Kuvaluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenverzeichnis
Taulukkoluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anhang
Liitteet
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossar
Sanaluettelo
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Literaturverzeichnis
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Hakemisto
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet