Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhaltsverzeichnis
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Abbildungsverzeichnis
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenverzeichnis
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anhang
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossar
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Literaturverzeichnis
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet