Engelska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhaltsverzeichnis
Table of Contents
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Abbildungsverzeichnis
List of Figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenverzeichnis
List of Tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anhang
Appendix
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossar
Glossary
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Literaturverzeichnis
Bibliography
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet