Thailändska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Fihrist
ตารางเนื้อหา
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figürler Listesi
ลิสต์ตัวเลข
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tablolar Listesi
ลิสต์ตาราง
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ek / İlave
ภาคผนวก
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Terimler Sözlüğü
อภิธานศัพท์
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Kaynakça
บรรณานุกรม
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
İndeks / Endeks / Katalog
ตัวบ่งชี้
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet