Nederländska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Fihrist
Inhoudsopgave
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figürler Listesi
Afbeeldingenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tablolar Listesi
Tabellenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ek / İlave
Bijlage
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Terimler Sözlüğü
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Kaynakça
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
İndeks / Endeks / Katalog
Register
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet