Koreanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Fihrist
목차
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figürler Listesi
인물 리스트
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tablolar Listesi
표 리스트
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ek / İlave
부록
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Terimler Sözlüğü
어휘 사전
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Kaynakça
관계 서적 목록
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
İndeks / Endeks / Katalog
인덱스 (색인)
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet