Kinesiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Fihrist
目录
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figürler Listesi
图表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tablolar Listesi
数表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ek / İlave
附录
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Terimler Sözlüğü
术语表
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Kaynakça
参考书目
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
İndeks / Endeks / Katalog
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet