Japanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Fihrist
目次
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figürler Listesi
統計の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tablolar Listesi
表の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ek / İlave
付録
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Terimler Sözlüğü
用語解説
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Kaynakça
参考文献一覧
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
İndeks / Endeks / Katalog
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet