Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Fihrist
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figürler Listesi
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tablolar Listesi
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ek / İlave
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Terimler Sözlüğü
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Kaynakça
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
İndeks / Endeks / Katalog
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet