Hindi | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Fihrist
अनुक्रम
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figürler Listesi
आंकड़ों की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tablolar Listesi
तालिकाओं की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ek / İlave
परिशिष्ट
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Terimler Sözlüğü
शब्दावली
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Kaynakça
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
İndeks / Endeks / Katalog
अनुक्रमणिका
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet