Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Fihrist
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figürler Listesi
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tablolar Listesi
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ek / İlave
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Terimler Sözlüğü
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Kaynakça
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
İndeks / Endeks / Katalog
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet