Ungerska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Obsah
Tartalomjegyzék
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam hodnot
Ábrák listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam tabulek
Táblázatok listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Příloha
Függelék
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosář
Szójegyzék
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliográfia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Tárgymutató
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet