Spanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Obsah
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam hodnot
Lista de Figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam tabulek
Lista de Tablas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Příloha
Apéndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosář
Glosario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliografía
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Índice Alfabético
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet