Portugisiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Obsah
Índice
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam hodnot
Lista de figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam tabulek
Lista de tabelas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Příloha
Apêndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosář
Glossário
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Índice
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet