Polska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Obsah
Spis treści
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam hodnot
Wykaz danych
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam tabulek
Wykaz tabel
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Příloha
Aneks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosář
Słowniczek
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet