Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Obsah
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam hodnot
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam tabulek
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Příloha
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosář
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet