Hindi | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Obsah
अनुक्रम
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam hodnot
आंकड़ों की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam tabulek
तालिकाओं की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Příloha
परिशिष्ट
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosář
शब्दावली
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Seznam pramenů/Bibliografie
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
अनुक्रमणिका
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet