Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Obsah
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam hodnot
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam tabulek
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Příloha
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosář
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Seznam pramenů/Bibliografie
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet