Franska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Obsah
Table des matières
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam hodnot
Liste des figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam tabulek
Liste des tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Příloha
Annexe
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosář
Glossaire
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliographie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet