Finska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Obsah
Sisällysluettelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam hodnot
Kuvaluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam tabulek
Taulukkoluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Příloha
Liitteet
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosář
Sanaluettelo
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Hakemisto
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet