Engelska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Obsah
Table of Contents
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam hodnot
List of Figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam tabulek
List of Tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Příloha
Appendix
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosář
Glossary
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliography
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet