Arabiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Obsah
فهرس المحتويات
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam hodnot
قائمة الأشكال
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Seznam tabulek
قائمة الجداول
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Příloha
ملحق
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosář
مسرد المصطلحات
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Seznam pramenů/Bibliografie
ببليوغرافيا
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
فهرس الموضوعات
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet