Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
Mục lục
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
Hình minh họa
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
Bảng biểu
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
Phụ lục
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
Bảng thuật ngữ
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
Tài liệu tham khảo
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
Mục lục tra cứu
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet