Ungerska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
Tartalomjegyzék
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
Ábrák listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
Táblázatok listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
Függelék
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
Szójegyzék
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
Bibliográfia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
Tárgymutató
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet