Tyska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
Inhaltsverzeichnis
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
Abbildungsverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
Tabellenverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
Anhang
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
Glossar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
Literaturverzeichnis
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet