Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

ตารางเนื้อหา
Obsah
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตัวเลข
Seznam hodnot
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ลิสต์ตาราง
Seznam tabulek
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
ภาคผนวก
Příloha
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
อภิธานศัพท์
Glosář
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
บรรณานุกรม
Seznam pramenů/Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
ตัวบ่งชี้
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet